impullya: (лапули)
[personal profile] impullya
Оригинал взят у [livejournal.com profile] lisny_ihor в Виставка "Відкрита душа петриківки" з 26.06 в Художньому музеї
«Відкрита душа петриківки» – це справжнє свято, яке влаштували народні майстри у рік столітнього ювілею Дніпропетровського художнього музею. На виставці репрезентовано біля 100 творів декоративного розпису, котрі експонуватимуться вперше.

Майстрів петриківського розпису об’єднує любов до свого краю. У їхніх творах відображено декоративно-художній літопис флори та фауни Придніпров’я. Квітка в уявленні петриківців – це символ пишної природи, її кульмінаційний стан цвітіння. Щоб акцентувати на цьому, мистці вдаються до фантастичних перебільшень, створюючи свій особливий світ краси петриківських квітів.

загружено
Надія Білокінь. Квіткове коло (1978)

Коментар куратора виставки, Оксани Золотарьової:

«Відкрита душа петриківки»це виставка, що віддзеркалює відкриту душу майстра, його щирі почуття, і тому такі твори дарують тільки позитивний настрій, що дуже актуально в наш час. Виставка не тільки масштабна (4 зали Дніпропетровського художнього музею), а й дуже якісна за відібраним матеріалом. Експозицію складають дві частини – «Витоки» і «Сьогодення», які в свою чергу  умовно поділені на 4 тематичні блоки: «Квіти», «Весілля», «Побутові сюжети», «Хата».

В частині «Сьогодення» представлені твори майже усіх сучасних петриківських майстрів,  і тих, що регулярно організовують свої персональні виставки (чи об'єднуються у невеликі групи), і тих, що ведуть не таку активну виставкову діяльність. Частина експозиції «Витоки» є особливим подарунком для глядачів, адже тут будуть вперше представлені унікальні твори  Надії Білокінь, Орини Пилипенко, Параски Павленко з колекції Володимира Падуна та Андрія  Пікуша.

Як куратор виставки я можу додати, що для створення цієї експозиції в Художньому музеї проводився ретельний відбір експонатів, були задіяні значні ресурси,  тому на виставці буде представлене тільки найкраще, що експонуватиметься вперше.


Виставка «Відкрита душа петриківки» проходитиме у Дніпропетровському художньому музеї з 26 червня.

Через жалобу за загиблими бійцями урочистого відкриття виставки не буде.

Адреса музею: вул. Шевченка, 21
Музей працює з 10:00 до 17:30 (каса до 17:00),
вихідний – п’ятниця, перший понеділок місяця - сандень

Тел.: 744-60-35, 47-33-38

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2014

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
222324 252627 28
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 11:52 am
Powered by Dreamwidth Studios